O mně

Od roku 2011 pracuji jako školní psycholožka na základní škole v Brně. Mám vystudovanou dvouoborovou psychologii a sociální práci a politiku v bakalářském programu na Fakultě sociálních studií  a pětiletý magisterský obor jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (1999 – 2006). Po té jsem absolvovala řadu profesních vzdělávacích kurzů z oblasti školní psychologie, výchovy a vzdělávání žáků s psychickými obtížemi, specifickými poruchami učení a poruchami chování.  Ve škole nyní pracuji se školními kolektivy a poskytuji poradenství dětem a dospělým.

Soukromě se od roku 2010 věnuji se terapii emočních vzorců, jejich poznání a přepisu jak u dětí, tak u dospělých. Využívám technik emoční svobody a dalších rozšiřujících technik vedoucích k uvolnění nepříznivých emočních vnitřních stavů.

V současné době jsem frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku Cestou systemických terapií. Výcvik je certifikován Českou Asociací pro Psychoterapii a odpovídá standardům ČAP pro kvalifikaci psychoterapeuta.

Jsem také matkou dvou skvělých dospívajících dcer, které jsou mými parťačkami a inspirací pro  můj osobnostní rozvoj a díky kterým poznávám svět dnešních dospívající dětí.

Ve volném čase se věnuji, sborovému zpěvu, turistice, rodinným akcím a setkáním, setkávání s přáteli, ráda čtu, poslouchám hudbu a dívám se na filmy a seriály.