Služby

Psychologické poradenství a terapie – osobní formou i online

Osobní sezení probíhá v Brně, na ulici Václavská 6. Délka trvání je 50 minut. Cena za jedno sezení je 800 Kč.

Službu lze hradit předem přímo na účet 670100-22005554/6210 s uvedením vašeho jména a uvedením datumu sezení do zprávy pro příjemce, tak aby v den konání byly na účtu. Po uskutečněném sezení vystavím fakturu, kterou posílám na email. Ve výjimečných případech lze uhradit uvedenou částku přímo na sezení.

Při dohodnuté online schůzce posílám na vámi uvedený email 1 den předem odkaz, na kterém se setkáme v dohodnutém čase. Cenu za online sezení je třeba zaplatit předem na účet a uvést do zprávy pro příjemce vaše jméno a datum dohodnuté online schůzky, tak aby v den konání byly již na účtu.

Jak se objednat

Telefonicky: 737 770 520 – volejte v pracovní dny od 8 hod. do 18 hod.

Může se stát, že telefon nevezmu, protože jej mám z pracovních důvodů zeslabený.  Jelikož není v mých silách volat na každý zmeškaný hovor zpět, prosím o napsání SMS – objednání na terapii. Vždy odpovím a zavolám zpět.

Mailem: martina.prich@gmail.com s uvedením telefonického kontaktu, abych vám mohla zavolat a domluvit se na termínu.

Termíny: každé pondělí v odpoledních hodinách od 17, 18 či 19 hodin

Lze dohodnout i jiný pracovní den dle vašich a mých možností.